خرید بلیت جشنواره
شبکه های اجتماعی و لینک های سایت

لینک ورود به وب سایت رسمی  سینما قدس اردبیل:

www.Cinemaghods.com

لینک ورود به وب سایت اردبیل سینما: سایت تحلیلی خبری ، سینمایی اردبیل سینما:

ardabilcinema.ir

 

تاریخچه برگزاری جشنواره فیلم فجر

۰
سال سابقه سینماداری توسط سینما قدس اردبیل
۰
بار برگزاری جشنواره فیلم فجر تهران
۰
تعداد فیلمها در پنجمین دوره جشنواره استانی
۰
بار برگزاری جشنواره استانی در سینما قدس اردبیل
۰
بار برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان اردبیل