مرور بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر – بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر از ۱۲ لغایت ۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۰ در تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید

مرور نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر – نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر در بهمن ۱۳۷۹ در تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید

مرور هجدهمین جشنواره فیلم فجر

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور هجدهمین جشنواره فیلم فجر – هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر در بهمن ۱۳۷۸ در تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید

انصراف مسعود کیمیایی ازحضور درجشنواره فجر

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: انصراف مسعود کیمیایی ازحضور درجشنواره فجر – مسعود کیمیایی از حضور در جشنواره فجر انصراف

بیشتر بخوانید