مرور جشنواره فیلم فجر دوره ۲۴

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور جشنواره فیلم فجر دوره ۲۴ – بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از ۳۰ دی تا ۱۰ بهمن ۱۳۸۴ در تهران برگزار می شود.

بیشتر بخوانید

مرور جشنواره فیلم فجر دوره ۲۳

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور جشنواره فیلم فجر دوره ۲۳ – بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۸۳ در تهران برگزار می شود.

بیشتر بخوانید

مرور جشنواره فیلم فجر دوره ۲۲

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور جشنواره فیلم فجر دوره ۲۲ – بیست و دومین دوره جشنواره فیلم فجر از ۱۲ الی ۲۲ بهمن ۱۳۸۲ در تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید

مرور جشنواره فیلم فجر دوره ۲۱

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور جشنواره فیلم فجر دوره ۲۱ – بیست و یکمین دوره جشنواره فیلم فجر ۱۲ الی ۲۲ بهمن ۱۳۸۱ در تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید

مرور بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر – بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر از ۱۲ لغایت ۲۲ بهمن ماه ۱۳۸۰ در تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید

مرور نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر – نوزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر در بهمن ۱۳۷۹ در تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید

مرور هجدهمین جشنواره فیلم فجر

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور هجدهمین جشنواره فیلم فجر – هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر در بهمن ۱۳۷۸ در تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید

مرور هفدهمین دوره جشنواره فیلم فجر

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور هفدهمین دوره جشنواره فیلم فجر – هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر با هدف عرضه و معرفی فیلم های برتر سال از ۱۲ تا ۲۱ بهمن ماه سال ۱۳۷۷ در تهران برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

مرور شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر – دبیری دوره شانزدهم فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲

بیشتر بخوانید

مرور پانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور پانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر – پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از ۲۲

بیشتر بخوانید