نخستین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: نخستین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل – سرپرست ارشاد اردبیل گفت: با نمایش آثار هنرمندان

بیشتر بخوانید

گزارش ایسنا از اولین جشنواره فیلم فجر استانی در اردبیل

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: گزارش ایسنا از اولین جشنواره فیلم فجر استانی در اردبیل مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم

بیشتر بخوانید

عدم همراهی اردبیلی ها با اولین جشنواره فیلم فجر استانی

خبر آرشیوی – تاریخ خبر: ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۲ وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: عدم همراهی اردبیلی ها با اولین

بیشتر بخوانید

فروش ۶۳۹ بلیط درجشنواره فجر اردبیل

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: ابی زاده: فروش ۶۳۹ بلیط درجشنواره فجر اردبیل – مدیر سینما قدس اردبیل گفت: در

بیشتر بخوانید

فیلم های اولین دوره جشنواره فجر استانی به اردبیل نرسید

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: فیلم های اولین دوره جشنواره فجر استانی به اردبیل نرسید – روز اول جشنواره استانی

بیشتر بخوانید

اولین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: اولین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل – علی چشمه نور  در جلسه بررسی پخش فیلم

بیشتر بخوانید

فروش اینترنتی بلیت اولین دوره جشنواره استانی فیلم فجر موفق نبود

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: فروش اینترنتی بلیت اولین دوره جشنواره استانی فیلم فجر موفق نبود – دبیر اولین جشنواره

بیشتر بخوانید

سینما قدس اردبیل اولین بار میزبان جشنواره فجر شد

خبر آرشیوی – تاریخ خبر: ۰۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: سینما قدس اردبیل برای اولین بار

بیشتر بخوانید

برنامه کامل اولین دوره جشنواره استانی فیلم فجر اردبیل

خبر آرشیوی – تاریخ خبر: ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۲ وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: برنامه کامل اولین دوره جشنواره استانی

بیشتر بخوانید

اختتامیه اولین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل

خبر آرشیوی – تاریخ خبر: ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۲ وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: اختتامیه اولین دوره جشنواره فیلم فجر

بیشتر بخوانید