نمایش سیزده فیلم درسومین فجر اردبیل

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: نمایش سیزده فیلم درسومین فجر اردبیل – سید ناصر اسحاقی از نمایش سیزده فیلم در جشنواره فیلم فجر استانی خبر داد.

بیشتر بخوانید

تغییر درجدول فیلمهای جشنواره فیلم فجر

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: تغییر در جدول نمایش فیلمهای جشنواره فیلم فجر – بنابه درخواست عده کثیری از همشهریان محترم و سینمادوستان عزیز و تامین رفاه حال آنان سأنس آخر کلیه ایام جشنواره به ساعت ۲۰ شب تغییر یافت.

بیشتر بخوانید

مشاهده فتوکلیپ اختتامیه جشنواره فجر اردبیل

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مشاهده فتوکلیپ اختتامیه جشنواره فجر اردبیل – برگزاری اختتامیه جشنواره فجر اردبیل در بهمن ماه ۹۶ – دانلود و مشاهده فتوکلیپ اختتامیه جشنواره فیلم فجر اردبیل بهمن ۹۶ + خبر اختتامیه

بیشتر بخوانید

نخستین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: نخستین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل – سرپرست ارشاد اردبیل گفت: با نمایش آثار هنرمندان

بیشتر بخوانید

عدم همراهی اردبیلی ها با اولین جشنواره فیلم فجر استانی

خبر آرشیوی – تاریخ خبر: ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۲ وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: عدم همراهی اردبیلی ها با اولین

بیشتر بخوانید

فروش ۶۳۹ بلیط درجشنواره فجر اردبیل

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: ابی زاده: فروش ۶۳۹ بلیط درجشنواره فجر اردبیل – مدیر سینما قدس اردبیل گفت: در

بیشتر بخوانید

فیلم های اولین دوره جشنواره فجر استانی به اردبیل نرسید

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: فیلم های اولین دوره جشنواره فجر استانی به اردبیل نرسید – روز اول جشنواره استانی

بیشتر بخوانید

اولین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: اولین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل – علی چشمه نور  در جلسه بررسی پخش فیلم

بیشتر بخوانید

فروش اینترنتی بلیت اولین دوره جشنواره استانی فیلم فجر موفق نبود

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: فروش اینترنتی بلیت اولین دوره جشنواره استانی فیلم فجر موفق نبود – دبیر اولین جشنواره

بیشتر بخوانید

سینما قدس اردبیل اولین بار میزبان جشنواره فجر شد

خبر آرشیوی – تاریخ خبر: ۰۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: سینما قدس اردبیل برای اولین بار

بیشتر بخوانید