مرور جشنواره فیلم فجر دوره ۳۲

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: مرور جشنواره فیلم فجر دوره ۳۲ – سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ در تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید

گزارش ایسنا از اولین جشنواره فیلم فجر استانی در اردبیل

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: گزارش ایسنا از اولین جشنواره فیلم فجر استانی در اردبیل مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم

بیشتر بخوانید

فروش ۶۳۹ بلیط درجشنواره فجر اردبیل

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: ابی زاده: فروش ۶۳۹ بلیط درجشنواره فجر اردبیل – مدیر سینما قدس اردبیل گفت: در

بیشتر بخوانید

فیلم های اولین دوره جشنواره فجر استانی به اردبیل نرسید

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: فیلم های اولین دوره جشنواره فجر استانی به اردبیل نرسید – روز اول جشنواره استانی

بیشتر بخوانید

اولین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: اولین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل – علی چشمه نور  در جلسه بررسی پخش فیلم

بیشتر بخوانید

فروش اینترنتی بلیت اولین دوره جشنواره استانی فیلم فجر موفق نبود

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: فروش اینترنتی بلیت اولین دوره جشنواره استانی فیلم فجر موفق نبود – دبیر اولین جشنواره

بیشتر بخوانید

سینما قدس اردبیل اولین بار میزبان جشنواره فجر شد

خبر آرشیوی – تاریخ خبر: ۰۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: سینما قدس اردبیل برای اولین بار

بیشتر بخوانید

برنامه کامل اولین دوره جشنواره استانی فیلم فجر اردبیل

خبر آرشیوی – تاریخ خبر: ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۲ وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: برنامه کامل اولین دوره جشنواره استانی

بیشتر بخوانید

اختتامیه اولین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل

خبر آرشیوی – تاریخ خبر: ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۲ وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: اختتامیه اولین دوره جشنواره فیلم فجر

بیشتر بخوانید

جشنواره استانی نیازمند جلسات نقد بود

وب سایت developerstudio.ir گزارش داد: جشنواره استانی نیازمند جلسات نقد بود – عضو هیئت مرکزی انجمن سینماداران ایران گفت: فیلم های به نمایش درآمده در جشنواره استانی فیلم فجر اردبیل باید با برگزاری جلساتی با حضور کارشناسان و فعالان فیلم سازی استان نقد و بررسی می شد.

بیشتر بخوانید